Списак БЗР Правилника 2014-е са линковима.

Закон о изменама и допунама Закона о раду је, након неколико покушаја и одустајања, коначно донет. Вођена је дуга јавна расправа, али чини се да се она ипак водила у уском бирократском кругу: руководстава комора, синдиката и представника државе. Тако се догодило да су нека важна питања остала потпуно ван интересовања стручне јавности, међу њима и промене које се односе на заштиту људи у процесима рада. Зато је циљ ове анализе да укаже на битне новине у Закону о раду, а које се односе на безбедност и здравље на раду и подсети на неке одредбе које су битне за праксу организовања и вођења ових послова.

У новом броју часописа ''Заштита плус'' је разматран нови Закон о раду. Цео текст ''Скенирање у тоталу - Муке са Законом о раду'' је подељен у неколико целина. Клик на претходни део (6) овде. 

У новом броју часописа ''Заштита плус'' је разматран нови Закон о раду. Цео текст ''Скенирање у тоталу - Муке са Законом о раду'' је подељен у неколико целина. Клик на претходни део (5) овде. 

У новом броју часописа ''Заштита плус'' је разматран нови Закон о раду. Цео текст ''Скенирање у тоталу - Муке са Законом о раду'' је подељен у неколико целина. Клик на претходни део (4) овде. 

У новом броју часописа ''Заштита плус'' је разматран нови Закон о раду. Цео текст ''Скенирање у тоталу - Муке са Законом о раду'' је подељен у неколико целина. Клик на претходни део (3) овде. 

У новом броју часописа ''Заштита плус'' је разматран нови Закон о раду. Цео текст ''Скенирање у тоталу - Муке са Законом о раду'' је подељен у неколико целина. Клик на претходни део (2) овде

У новом броју часописа ''Заштита плус'' је разматран нови Закон о раду. Цео текст ''Скенирање у тоталу - Муке са Законом о раду'' је подељен у неколико целина. Клик на претходни део (1) овде.

У новом броју часописа ''Заштита плус'' је разматран нови Закон о раду. Цео текст ''Скенирање у тоталу - Муке са Законом о раду'' је подељен у седам целина. 

Члан 1. 

У Закону о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05), у члану 2. речи: „осим ако посебним законом није другачије одређено” бришу се.

Страна 1 од 3

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

    

Галерија слика