Фонд за заштиту животне средине Републике Србије

Фонд за заштиту животне средине Републике Србије Nicholas A. Tonelli

Фонд за заштиту животне средине Републике Србије је водећа државна институција у области инвестиција у животну средину.

Oснован je чланом 90. Закона о заштити животне средине из 2004. године, ради обезбеђивања финансијских средстава за подстицање и унапређивање животне средине у Републици Србији, као и њихово наменско и системско улагање у пројекте заштите животне средине у складу са усвојеним националним и међународним стратегијама. Фонд за заштиту животне средине, обавља послове управљања пројектима и финансијског посредовања у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине, као и у области енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије, а у склaду са националним програмом заштите животне средине и другим стратешким плановима и програмима, као и закљученим међународним уговорима.

Надлежности, обавезе и овлашћења Фонда

Фонд обавља послове у вези са финансирањем припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређивања животне средине, као и у области коришћења обновљивих извора енергије, и то:

  1. стручне и друге послове у вези са прибављањем, управљањем и коришћењем средстава Фонда;
  2. иницирање, финансирање и контролу реализације пројеката из делокруга рада Фонда;
  3. посредовање у вези са финансирањем заштите животне средине и обновљивих извора енергије из средстава страних држава, међународних финансијских институција и тела, као и домаћих и страних правних и физичких лица;
  4. вођење базе података о програмима, пројектима и другим активностима у области заштите животне средине, обновљивих извора енергије, као и потребним и расположивим финансијским средствима за њихово остваривање;
  5. подстицање, успостављање и остваривање сарадње са међународним и домаћим финансијским институцијама и другим правним и физичким лицима ради финансирања заштите животне средине, обновљивих извора енергије у складу са Националним програмом заштите животне средине, другим стратешким документима, акционим и санационим плановима и другим плановима и програмима, као и закљученим међународним уговорима за намене утврђене овим законом;
  6. пружање стручних услуга правним и физичким лицима, на њихов захтев, у припреми пројеката из области заштите животне средине, у складу са уговором, по основу којих стиче приход;
  7. врши и друге послове у вези са подстицањем и финансирањем заштите животне средине утврђене законом.

Фонд може да инвестира средства у опрему и објекте за намене утврђене законом, којима управља у име и за рачун Републике Србије. Приход од инвестирања из уплаћује се на одговарајући консолидовани рачун трезора и користи се преко Фонда.

Извор: Фонд за заштиту животне средине Републике Србије

Оцените овај чланак
(1 Глас)
Аутор

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

Остави коментар

Проверите да ли сте унели све потребне информације где је назначено (*). HTML код није дозвољен.

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

    

Галерија слика