Услови коришћења

Услови коришћења вебсајта Заштита

Хвала што сте посетили овај вебсајт. Ваш приступ, као и коришћење овог вебсајта (у даљем тексту: Сајт) подлеже овим условима коришћења и важећим законским прописима који уређују ову област. Чином приступа и коришћењем овог Сајта, прихватате без ограничења, ове услове коришћења. Уколико не прихватате ове услове коришћења без ограничења, молимо вас да напустите Сајт.

 Власништво садржаја

Сајт, сва ауторска права и остала права интелектуалне својине у свим текстовима, дизајнима, логотипима, графици, иконама, сликама и осталом материјалим на овом Сајту (у даљем тексту: Садржај), јесу имовина Беопревентива доо, Београд или су на Сајт укључени уз дозволу власника или овлашћеног носиоца права.

Коришћење Садржаја, осим на начин описан у овим условима коришћења, без писмене дозволе власника Садржаја је строго забрањено. Заштита ће заштити своја ауторска права, своја права интелектуалне својине и остала сродна права, као и права власника, у највећој мери дозвољеној законом, укључујући и кривично гоњење.

 Ваша употреба Сајта

Беопревентива доо, Београд Вам овим даје дозволу да користите Сајт на следећи начин:

  • Можете да преузмете Садржај, али само за неформалну, некомерцијалну, непрофитабилну личну употребу и под условом да не уклањате, додајете или мењате било коју информацију (укључујући и обавештења о ауторским правима и остала обавештења о власништву) која се налази у Садржају. Не смете да дистрибуирате, модификујете, копирате (осим под условима наведеним у овим условима коришћења), преносите, излажете, објављујете, штитите као Ваше право интелектуалне својине, креирате изведене радове, продајете или да на било који други начин користите Садржај без претходног писменог одобрења Беопревентива доо, Београд.
  • Као услов за Ваш приступ и коришћење овог Сајта, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујете да нећете користити овај Сајт ни у какве сврхе забрањене овим условима коришћења, Законом или на начин који се противи јавном моралу (нпр. на начин који би могао да представља кривично дело или кршење других важећих прописа или да охрабри понашање које се може сматрати кривичним делом или се таквим понашањем крше други важећи прописи, коришћење Сајта за постављање или преношење било каквог претећег, лажног, обмањујућег, злоупотребљавајућег, малтретирајућег, узнемиравајућег, клеветничког, вулгарног, опсценог, скандалозног, изазивачког, порнографског или профаног материјала, итд).
  • Беопревентива доо, Београд ће у потпуности сарађивати са свим органима власти у циљу откривања и сузбијању наведеног понашања, те апсолутно и беспоговорно поштовати све налоге државних органа којим од ње захтевају да открије или помогне у откривању идентитета сваког ко постави или дистрибуира било какву информацију или материјал те врсте. Такође, гарантујете да ћете информисати Беопревентива доо, Београд чим постанете свесни да је дошло до незаконите или забрањене употребе овог Сајта од стране трећег лица.
  • Забрањено је да користите Сајт у циљу стицања, остваривања или обезбеђивања било каквих имовинских права.

Приватност

Сви лични подаци (нпр. ваше име, адреса, број телефона или е-маил адреса) које оставите на Сајту путем електронске поште или на неки други начин, користиће Беопревентива доо, Београд у складу са Изјавом о приватности Сајта. Било која друга сопштења или материјали које пренесете на Сајт, као што су питања, коментари, предлози и слично, неће се сматрати поверљивим информацијама нити ће бити заштићени. 

Ограничење приступа

Беопревентива доо, Београд задржава право, према сопственој одлуци, да Вам забрани приступ овом Сајту или неком његовом делу без претходног упозорења. 

Ограничење одговорности

Садржај овог Сајта може садржати нетачне податке или штампарске грешке. Промене на Сајту се могу направити периодично у било ком тренутку и без обавештења. Међутим, Беопревентива доо, Београд се не обавезује да редовно ажурира информације садржане на овом Сајту. Такође, Беопревентива доо, Београд не гарантује да ће овај Сајт функционисати без прекида или грешака, да ће недостаци бити благовремено па чак ни периодично исправљани као ни да је компатибилан са вашим рачунаром, хардвером или софтвером.

Информације, савети и мишљења изражени на овом сајту не треба тумачити као савете за доношење личних, финансијских или других одлука. Треба да се посаветујете са одговарајућим стручњаком ако вам је потребан специфичан савет прилагођен вашој ситуацији.

Целокупан садржај може да буде предмет промене и представљен Вам је какав јесте без гаранција било какве врсте, било јасно изражених или имплицитних, укључујући, али не и ограничавајући се на, имплицитне гаранције да је тачан, прилагођен одређеној сврси, или да не представља кршење прописа или нечијих права. Молимо Вас да имате на уму да одређене околности, лична својства и надлежности државних органа, не дозвољавају изузеће од одређених гаранција, тако да се нека од горе наведених изузећа не морају односити на Вас. У сваком случају, Беопревентива доо, Београд, не гарантује да Ваша употреба Садржаја неће представљати кршење права неког трећег лица, да ће садржај бити тачан, потпун или ажуриран, нити за то преузима одговорност. Беопревентива доо, Београд не преузима одговорност за нефункционисање било које услуге која се нуди на овом сајту, укључујући али не и ограничавајући се на услугу обавештавања електронском поштом. 

Изузеће од одговорности

Сајт користите на сопствени ризик. Нити Беопревентива доо, Београд, нити било које њено повезано или зависно правно лице или огранак, запослени или руководилац, као ни било које треће лице агажовано од стране Беопревентива доо, Београд, у креирању, производњи или постављању и одржавању сајта, нису одговорни за материјалну или нематеријалну штету, директну, индиректну или последичну штету, као и било коју другу штету која настане из коришћења или је у некој вези са коришћењем сајта или његовог садржаја, било да је штета заснована на уговору, да је вануговорна или деликтна, чак и поред нечијег упозорења да штета може настати. Молимо Вас, имајте на уму да неке околности као и надлежност одређених државних органа не дозвољавају изузећа одговорности за наступање од одређених штета, тако да се нека од горе наведених изузећа не морају односити на вас. 

Линкови са сајтовима трећих лица

Сајт може садржати линкове других сајтова чији власник или корисник није Беопревентива доо, Београд. Такви линкови су обезбеђени искључиво да би Вама пружили што више информација. Беопревентива доо, Београд не контролише и није одговорна за рад, садржај, политику приватности или безбедност ових сајтова. Без ограничавања већ поменутог, Беопревентива доо, Београд неће бити одговорна уколико ови сајтови:

  • крше права на интелектуалну својину или друга права трећих лица;
  • нису тачни, или су некомплетни или доводе у заблуду;
  • нису прикладни за одређену сврху за коју се декларишу да су намењени;
  • не пружају адекватну безбедност;
  • садрже вирусе или могу имати друге компоненте деструктивне природе;
  • садрже садржаје који су у супротности са одредбама ових услова коришћења.

Беопревентива доо, Београд не контролише садржај или производе и услуге доступне на другим сајтовима. Ако успоставите везу са таквим сајтовима преко линка на нашем Сајту, то чините на сопствени ризик и без сагласности Беопревентива доо, Београд. Чињеница да се наведени линкови налазе на Сајту не представља давање сагласности да их користите нити представља преузимање било какве одговорности од стране Беопревентива доо, Београд.  

Ваши хиперлинкови до овог Сајта

Можете поставити хиперлинкове до овог Сајта само након добијања претходне изричите писмене дозволе од Беопревентива доо, Београд. 

Ревизија услова

Беопревентива доо, Београд може у сваком тренутку ревидирати ове услове употребе тако што ће ажурирати овај текст. Ви ћете аутоматски бити обавезани новим условима коришћења садржаним у изменама, те би из тог разлога требало да периодично посетите ову страницу ради упознавања са тренутним условима употребе. Ове услове употребе не можете променити ви, осим ако се са тиме изричито не сложи Беопревентива доо, Београд. 

Општи део

На ове услове употребе и на вашу употребу Сајта се примењују Закони Републике Србије. Надлежни Суд у Београду ће имати надлежност у свим споровима који проистекну из или су у вези са или се тичу ових услова употребе и Сајта, као и Вашег начина његовог коришћења. Ако Беопревентива доо, Београд одлучи да се одрекне права на заштиту било каквог права које проистиче из ових услова употребе или самог права, то не значи да се Беопревентива доо, Београд одрекла тог права, осталих права, права на заштиту од кршења осталих права или права на заштиту од будућих кршења тог права. Беопревентива доо, Београд, ће у заштиту својих права користити кумулативно сва могућа и дозвољена правна средства. У случају да буде утврђено да је било који део услова употребе неважећи, неприменљив или незаконит, онда ће се неважећа или неприменљива одредба сматрати замењеном важећом, применљивом одредбом која у највећој мери одговара намени првобитне одредбе, док ће остатак ових услова коришћења, остати на снази. Сагласни сте да не постоји заједничко улагање, однос партнерства, радно-правни однос или однос сродан наведеним између вас и Беопревентива доо, Београд, настао као резултат ових услова употребе или Ваше употребе овог Сајта.

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

    

Галерија слика