ЗОП и ВС Правилници

Heather Paul Heather Paul

Овде можете да погледате неке од ЗОП и ВС правилника. Кликом на линк ће се отворити документ у ПДФ-у.

 

 

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама правилника о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција, специјалности и личној карти припадника цивилне заштите "Службени гласник РС", број 84/14 од 08.08.2014. године 2014-84
ПРАВИЛНИК о изменама правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценца и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара "Службени гласник РС", број 87/13 од 04.10.2013. године 2013-87
ПРАВИЛНИК о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција, специјалности и личној карти припадника цивилне заштите "Службени гласник РС", број 13/13 од 08.02.2013. године 2013-13
ПРАВИЛНИК о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на основу којих се сачињава План заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину "Службени гласник РС", број 08/13 од 24.01.2013. године 2013-08
ПРАВИЛНИК о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку издавања и изгледу лиценце за процену ризика "Службени гласник РС", број 08/13 од 24.01.2013. године 2013-08
ПРАВИЛНИК о обучавању, наставним плановима, програмима и нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите  "Службени гласник РС", број 08/13 од 24.01.2013. године 2013-08
ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања посебног стручног испита за инспекторе заштите од пожара "Службени гласник РС", број 08/13 од 25.01.2013. године 2013-08
ПРАВИЛНИК о начину израде и садржају плана заштите од удеса, са методологијом за израду плана заштите од удеса „Службени гласник РС“, број 82/12 од 22.08.2012. године 2012-82
ПРАВИЛНИК о начину утврђивања вредности грађевинског дела објеката и начину обрачуна накнаде за склоништа „Службени гласник РС“, број 78/12 од 10.08.2012. године 2012-78
ПРАВИЛНИК о полагању стручног испита и условима за добијање лиценца и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара, са програмом  "Службени гласник РС", број 21/12 од 21.03.2012. године 2012-21
ПРАВИЛНИК о садржају информација о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса "Службени гласник РС", број 18/12 од 09.03.2012. године 2012-18
ПРАВИЛНИК о минималном броју ватрогасаца и техничкој опреми и обучености професионалних ватрогасних јединица "Службени гласник РС", број 18/12 од 09.03.2012. године 2012-18
ПРАВИЛНИК o oрганизовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожaра  "Службени гласник РС", број 92/11 од 07.12.2011. године 2011-92
ПРАВИЛНИК о измени правилника о условима које морају испуњавати правна лица регистрована за извођење посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од пожара "Службени гласник РС", број 86/11 од 18.11. 2011. године 2011-86
ПРАВИЛНИК о измени правилника о начину наплате и роковима плаћања средстава која се усмеравају као наменски приход Буџетског фонда за ванредне ситуације "Службени гласник РС", број 28/11 од 26.04.2011. године 2011-28
ПРАВИЛНИК о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне заштите "Службени гласник РС", број 26/11 од 15.04.2011. године 2011-26
ПРАВИЛНИК о начину наплате и роковима плаћања средстава која се усмеравају као наменски приход Буџетског фонда за ванредне ситуације "Службени гласник РС", број 14/2011 од 04.03.2011. године 2011-14
ПРАВИЛНИК о условима које морају испуњавати правна лица регистрована за извођење посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од пожара "Службени гласник РС", број 92/10 од 05.12.2010. године 2010-92
ПРАВИЛНИК о начину израде и садржају Плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију „Службени гласник РС“, број 73/10 од 12.10. 2010. године 2010-73
ПРАВИЛНИК о садржају евиденције, начину њиховог вођења и периодичности прегледа правних лица свих категорија угрожености од пожара „Службени гласник РС“, број 87/2012-4 од 22.08.2012. године
Оцените овај чланак
(2 Гласова)
Аутор

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

Остави коментар

Проверите да ли сте унели све потребне информације где је назначено (*). HTML код није дозвољен.

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

    

Галерија слика