Индикатор способности управљања стресом

Колико сте успешни у спречавању и смањивању стреса међу вашим особљем?

Користите следећи упитник да процените своје понашање

Готово да нема занимања које није стресно и особе која није никада доживела стрес на послу. Али, не доживљавају сви са истом пословном позицијом идентичан ниво стреса. Неки људи су отпорнији од других. Са друге стране, неки послови су стреснији од других...

Добро радно окружење, добри међуљудски односи и задовољство послом који се обавља, могу мотивисати запосленог и повећати његову продуктивност, смањити одсуствовање са посла због боловања, смањити број повреда на раду и самим тим допринети повећаном профиту послодавца.

Европска агенција за безбедност и здравље на раду (ЕУ-ОСХА) покренула је овог лета широм Европе двогодишњу кампању "Здрава радна места, управљање стресом".

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

    

Галерија слика