Кратка презентација о мобингу

 

Мобинг - Процес глобализације прате све значајније промене у сфери рада и радних односа. Повећање конкурентности, организационе промене, рецесије, кретања на тржишту рада и несигумост радних места, рефлектују се на погоршање услова рада и све израженија психосоцијална оптерећења запослених.

Навикли смо да психопате изједначавамо са убицама и немилосрдним криминалцима. Тиме је јасно да је пропао покушај да се стигматизација термина избегне тако што се неће укључити у дијагностичку класификацију (ДСМ-ИВ и ИЦД-10) као један од поремећаја личности.

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

    

Галерија слика