ПРОЛОГ - * Инспекција рада је спровела крајем новембра изненадну контролу радних односа, безбедности и здравља на раду на 78 градилишта широм Србије

Инспекторат за рад обавља инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у области радних односа и безбедности и здравља на раду, који се односе на редовни и контролни надзор; увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду; утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду, пре почетка обављања делатности послодавца; доношење решења и других аката у управном поступку; послови другостепеног управног поступка у области радних односа и безбедности и здравља на раду; студијско-аналитички послови; израда анализа, извештаја и информација; решавање представки и жалби грађана и друге послове из ове области.

Инспекторат за рад је у периоду мај – септембар 2014. године, сходно Програму рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за 2014. годину, који се односи на резулатате Програма/Пројеката органа државне управе у потпуности остварио све активности предвиђене Програмом под редним бројем 11 – Ефикасна примена прописа у области безбедности и здравља на раду и радних односа кроз превентивно деловање инспекције рада и циљане инспекцијске надзоре у високоризичним делатностима и делатностима у којима има највише рада ,,на црно”, а у циљу безбедног и здравог радног места за запослене и регулисања њиховог радно-правног статуса.

Инспекција рада је, после контроле 37 послодаваца, забранила рад на четири градилишта, поднела 28 прекршајних пријава и 27 решења којима је наложено отклањање недостатака, саопштило је данас Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Инспекција рада Министарства за рад је, после инспекцијске контроле 48 градилишта у Београду, забранила рад на осам градилишта, поднела 24 прекршајне пријаве и 20 решења којима је наложено отклањање недостатака.

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

    

Галерија слика