Погледајте 10 једноставних правила помоћу којих можете да сачувате живот себи и другима.

Да ли су хидрант и апарат за гашење пожара правилно обележени или не, тек, уметници и око њих изражавају своју креативност.

Крај прошлог века, представља период великих промена како у нашем друштву тако и на планетарним размерама. Распад неколико држава, војних савеза, многобројни ратови, климатске промене а у последње време и актуелна “Светска криза”, довели су до великих нестабилности и у свету и унутар човекове личности.

Након више узастопних удара грома у енергетске објекте на територији једне београдске општине, дошло је до испада истих и до престанка напајања електричном енергијом, између осталог и у објектима пословнo-продајног комплекса који је претрпео последице атмосферских пражњења (мрежни део).  

Апстракт - У раду је представљена проблематика детекције кварова на нисконапонским електричним инсталацијама који се не могу открити прописаним периодичним верификацијама, нити их класичне заштитне компоненте могу препознати.

Национално удружење заштите од пожара Републике Србије – НУЗОП РС, у партнерству са Министарством унутрашњих послова Републике Србије – МУП РС поводом обележавања

150 година ватрогаства у Србији

Овде можете да погледате неке од ЗОП и ВС правилника. Кликом на линк ће се отворити документ у ПДФ-у.

Преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона се врши у току изградње или када је она завршена, а пре предаје кориснику и након реконструкције.

Сви правни субјекти на територији Републике Србије су обавезни да у складу са чланом 24. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09) организују заштиту од пожара према угрожености од пожара.

Страна 1 од 2

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

    

Галерија слика