Да ли су конобарице дужне да покрију деколте како би груди заштитиле од штетног УВ зрачења? Шта је налагала директива ЕУ?

У годишњем извештају за 2013, који је објављен средином јуна ове године, Агенција ЕУ за безбедност и здравље на раду (ЕУ-ОСХА) указује да је наставила успешно да промовише економске користи инвестирања у безбедност и здравље на радном месту наглашавањем значаја заједничког рада.

ПРОЦЕС ПРЕГОВОРА О ЧЛАНСТВУ У ЕУ - Преговарачко поглавље 19
Најзначајнији циљеви Европске уније у овој области су побољшање система социјалне заштите, повећање образовног нивоа радне снаге, постизање високе стопе запослености уз посебну бригу за категорије које су мање заступљене на тржишту рада, обезбеђивање одговарајућих услова рада, као и социјално укључивање. На основу члана 153. Уговора о функционисању Европске уније, Европска унија подржава и допуњује активности држава чланица у области социјалне политике.

ПРОЦЕС ПРЕГОВОРА О ЧЛАНСТВУ У ЕУ - Организациона структура за вођење приступних преговора
Како би успешно водила преговоре о чланству у ЕУ, који захтевају висок ниво координације свих државних институција, Република Србија је формирала више тела која ће носити овај процес. Основу целог система представља систем Координационог тела успостављеног 2008. године, који је сада модификован како би се одговорило изазовима приступних преговора. У оквиру овог координационог механизма урађен је Национални програм интеграције 2008–2012. године, одговорено је на Упитник Европске комисије 2011. године и 2013. године је донет Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ 2013–2016. (НПАА).

ПРОЦЕС ПРЕГОВОРА О ЧЛАНСТВУ У ЕУ - Шта следи након скрининга?

Након скрининга, одлуку о отварању поглавља доносе једногласно државе чланице у оквиру Савета. Циљ преговора је да се утврди на који начин ће држава кандидат да пренесе и примени правне тековине ЕУ у одређеном поглављу, укључујући и прелазне рокове и изузетке уколико их је држава кандидат тражила.

ПРОЦЕС ПРЕГОВОРА О ЧЛАНСТВУ У ЕУ - Који је циљ скрининга?
Циљ скрининга је да се уоче разлике између правних прописа државе кандидата и правних тековина ЕУ.

ПРОЦЕС ПРЕГОВОРА О ЧЛАНСТВУ У ЕУ - Шта је то скрининг
После формалног отварања преговора, почиње фаза аналитичког прегледа законодавства – скрининга - која представља фазу провере и оцене у којој мери је законодавство државе кандидата усклађено са правним тековинама ЕУ.

ПРОЦЕС ПРЕГОВОРА О ЧЛАНСТВУ У ЕУ - Ко су актери преговора?
Учесници преговора о приступању су државе чланице Европске уније и Република Србија.

ПРОЦЕС ПРЕГОВОРА О ЧЛАНСТВУ У ЕУ
О чему преговарамо: Предмет приступних преговора су услови под којим држава кандидат приступа ЕУ, а који се, у основи, односе на усклађивање домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ.

Страна 1 од 3

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

    

Галерија слика