Управа за безбедност и здравље на раду (Информатор МинРЗБС, септембар 2014)

13 нов 2014
5504 пута

Управа за безбедност и здравље на раду обавља послове који се односе на припрему прописа у области безбедности и здравља на раду и давање мишљења за њихову примену;

 

руководилац Управе

Вера Божић-Трефалт- директор

Контакт телефон: 011/33-47-391

Адреса: Теразије 41, 11000 Београд

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

                Управа за безбедност и здравље на раду обавља послове који се односе на припрему прописа у области безбедности и здравља на раду и давање мишљења за њихову примену; припрему стручних основа за израду националног програма развоја безбедности и здравља на раду и праћење његовог остваривања; праћење и оцењивање стање безбедности и здравља на раду и припремање ставова за јединствено уређивање мера безбедности и здравља на раду које су предмет Закона о безбедности и здрављу на раду и других прописа; истраживање и подстицање развоја у области хуманизације рада; пружање стручне помоћи у области безбедности и здравља запослених; припремање методологија за обављање послова прегледа и испитивања у области безбедности и здравља на раду; проучавање узрока и појава који за последицу имају повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом; организовање полагања стручних испита, о чему се води евиденција; вршење надзора над законитошћу рада правних лица и предузетника као и одговорних лица са лиценцом и припремање предлога решења за издавање и одузимање лиценци, о чему се води евиденција; прикупљање и анализу података о повредама на раду, професионалним обољењима, болестима у вези са радом и појавама које утичу на здравље запослених; обављање информационо-документационе делатности у области безбедности и здравља запослених; организовање саветовања, вршење едукације запослених, послодаваца, лица за безбедност и здравље на раду, инспектора и др., објављивање различитих материјала и информисање јавности о стању у области безбедности и здравља на раду; примену међународних аката у области безбедности и здравља на раду; подстицање образовања и развијање културе рада у области безбедности и здравља на раду и друге послове из ове области.

У Управи за безбедност и здравље на раду се образују уже унутрашње јединице, и то:

                1) Одсек за припрему прописа и стручно-оперативне послове и

             2) Група за студијско - аналитичке послове.

 

                Одсек за припрему прописа и стручно-оперативне послове обавља послове који се односе на: припремање прописа у области безбедности и здравља на раду; праћење спровођења закона и других прописа у области безбедности и здравља на раду, предлагање мера ради побољшања ефекта спровођења закона и других прописа у тој области и припремање анализа, извештаја и информација о примени прописа из области безбедности и здравља на раду; припремање стручне основе за израду националног програма развоја безбедности и здравља на раду и праћење његовог остваривања; праћење и оцењивање стања безбедности и здравља на раду и припремање ставова за јединствено уређивање мера безбедности и здравља на раду које су предмет Закона о безбедности и здравља на раду и других прописа; припремање стручних мишљења у вези са применом закона и других прописа из делокруга Одсека; припремање мишљења на нацрте закона и других прописа које припремају други државни органи; пружање стручне помоћи у области безбедности и здравља на раду; припремање методологије за вршење послова прегледа и испитивања у области безбедности и здравља на раду; организовање полагања стручних испита лица која се баве пословима безбедности и здравља на раду и о истом се води евиденција; припремање предлога решења за издавање и одузимање лиценце правном лицу или предузетнику за обављање послова безбедности и здравља на раду, правном лицу за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад и испитивање радне околине и одговорном лицу у правном лицу; вршење надзора над законитошћу рада правних лица и предузетника, као и одговорних лица са лиценцом и друге послове из делогруга Одсека.

шеф Одсека за припрему прописа и стручно-оперативне послове је Мира Божић, виши саветник, контакт телефон 011/334-73-93,

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

                Група за студијско - аналитичке послове обавља послове који се односе на прикупљање и анализу података о повредама на раду, професионалним обољењима, болестима у вези са радом и појавама које утичу на безбедност и здравље запослених; проучавање узрока и појава који имају за последицу повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом; истраживање и подстицање развоја у области хуманизације рада; вршење послова међународне сарадње у области безбедности и здравља на раду; праћење активности МОР-а и других организација у оквиру система ОУН и других међународних и регионалних организација; припремање анализа, извештаја и информација у вези међународне сарадње; праћење примене међународних конвенција и директива у области безбедности и здравља на раду и припремање извештаја о примени међународних конвенција и директива; учествовање у управљању пројектима из делокруга рада Управе; предлагање пројеката из области безбедности и здравља на раду; израда стратегије и националне политике у области безбедности и здравља на раду; припремање информација, извештаја и анализа у области безбедности и здравља на раду; подстицање и унапређивање образовања и развијања културе рада у области безбедности и здравља на раду; организовање саветовања, вршење едукације запослених, послодаваца, лица за безбедност и здравље на раду, инспектора и др.; објављивање различитих материјала и информисање јавности о стању у области безбедности и здравља на раду; обављање информационо - документационе делатности у области безбедности и здравља запослених и друге послове из делокруга Групе.

Руководилац Групе за студијско - аналитичке послове, није попуњено.

Извор: Информатор о раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, септембар 2014. - See more at: http://zastita.net/bezbednost-i-zdravlje-na-radu/inspekcija-za-rad-kontakti#sthash.ak6fXa89.dpuf

Извор: Информатор о раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, септембар 2014.

Извор: Информатор о раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, септембар 2014. - See more at: http://zastita.net/bezbednost-i-zdravlje-na-radu/inspekcija-za-rad-kontakti#sthash.ak6fXa89.dpuf
Извор: Информатор о раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, септембар 2014. - See more at: http://zastita.net/bezbednost-i-zdravlje-na-radu/inspekcija-za-rad-kontakti#sthash.ak6fXa89.dpuf
Извор: Информатор о раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, септембар 2014. - See more at: http://zastita.net/bezbednost-i-zdravlje-na-radu/inspekcija-za-rad-kontakti#sthash.ak6fXa89.dpuf
Оцените овај чланак
(0 Гласова)
Аутор

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

Остави коментар

Проверите да ли сте унели све потребне информације где је назначено (*). HTML код није дозвољен.

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

    

Галерија слика