Тест - Способност управљања стресом

Тест - Способност управљања стресом EU-OSHA

Индикатор способности управљања стресом

Колико сте успешни у спречавању и смањивању стреса међу вашим особљем?

Користите следећи упитник да процените своје понашање

„Индикатор способности управљања стресом“ је алатка која је дизајнирана да вам помогне да процените да ли су понашања, идентификована као ефикасна у превенцији и смањењу стреса на послу, део ваше свакодневне рутине или не. Циљ је да вам помогне да увидите ваше понашање и ваш стил управљања тимом.

Наредне четири стране ће се бавити различитим областима понашања које су битне за менаџере који желе да спрече и смање стрес међу запосленима. На свако питање треба да одговорите тако што ћете ставити цртицу у колону која најбоље описује ваш ниво слагања са изјавом. Онда ћете помоћу упутстава на крају сваке табеле израчунати ваш резултат за област понашања којом се бави та табела. Појам „чланови тима“ се односи на људе који су вам подређени/запослене којима ви управљате.

Целокупни процес процене на страни 6 вам показује како да искористите резултате из упитника да оцените вашу способност да спречите и смањите стрес међу запосленима. Помаже вам да идентификујете да ли су неке од ових области развојне потребе за вас, или сте разумни и ефикасни у свакој области.

Неке идеје и савете о томе како да искористите своју процену да унапредите своју ефикасност у спречавању и смањењу стреса на послу, кроз своје управљачке способности, наћи ћете на страни 7. Коначно, страна 8 пружа преглед способности које су потребне како би се смањио и спречио стрес на радном месту.

ОБЛАСТ 1
ПОШТОВАЊЕ И ОДГОВОРНОСТ: УПРАВЉАЊЕ ЕМОЦИЈАМА И ПОСЕДОВАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА

 

 

 

 

 

 

Понашање/Надлежност

Апсолутно се не слажем

Не слажем се

Делимично се слажем

Слажем се

У потпуности се слажем

Интегритет

Ја сам добар узор

 

 

 

 

 

Према члановима тима опходим се са поштовањем

 

 

 

 

 

Ја сам честит

 

 

 

 

 

Урадим оно што сам рекао да ћу урадити

 

 

 

 

 

Никада не причам о члановима тима иза њихових леђа

 

 

 

 

 

Управљање емоцијама

Понашам се смирено у стресним ситуацијама

 

 

 

 

 

Имам доследан приступ управљању

 

 

 

 

 

Моја расположења су предвидљива

 

 

 

 

 

Не пребацујем стрес на своје колеге

 

 

 

 

 

Роковима приступам смирено

 

 

 

 

 

Волим да чујем сугестије мојих колега

 

 

 

 

 

Пажљив приступ

Дозвољавам члановима мог тима да планирају своје радно оптерећење

 

 

 

 

 

Рокови које ја постављам су реални

 

 

 

 

 

Дајем више позитивних него негативних коментара

 

 

 

 

 

Решавам проблеме сам пре него да се ослањам на друге

 

 

 

 

 

Дозвољавам члановима мог тима да приступе послу на њихов начин

 

 

 

 

 

Имам обзира према слободном времену мог тима

 

 

 

 

 

Напишите укупан број цртица у свакој колони

 

 

 

 

 

Помножите збир сваке колоне са назначеним бројем

x 1
=

x 2
=

x 3
=

x 4
=

x 5
=

Саберите збирове сваке колоне и запишите резултат
(максималан резултат је 85)

 

Сада поделите резултат са 85 па га помножите са 100

(........../85) x 100 =

 

ОБЛАСТ 2
УПРАВЉАЊЕ И УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ И БУДУЋИХ ОБАВЕЗА

 

 

 

 

 

 

Понашање/Надлежност

Апсолутно се не слажем

Не слажем се

Делимично се слажем

Слажем се

У потпуности се слажем

Проактивно управљање послом

Јасно задајем пословне циљеве свом тиму

 

 

 

 

 

Развијам планове рада

 

 

 

 

 

Надгледам обим посла свог тима на дневној бази

 

 

 

 

 

Охрабрујем запослене да сами организују своје задатке

 

 

 

 

 

Када је неопходно, не задајем додатни посао мом тиму

 

 

 

 

 

Делујем превентивно

 

 

 

 

 

Надгледам извршење задатака/обавеза

 

 

 

 

 

Проверавам начине рада како бих побољшао посао

 

 

 

 

 

Правим приоритете будућег обима посла

 

 

 

 

 

Решавање проблема

Са проблемима се суочавам рационално

 

 

 

 

 

Надгледам проблеме у име свог тима

 

 

 

 

 

Суочавам се са проблемима чим настану

 

 

 

 

 

Одлучан сам приликом доношења одлука

 

 

 

 

 

Учествовање/оспособљавање

Запосленима дајем прави ниво одговорности

 

 

 

 

 

Исправно одлучујем када да се консултујем са члановима тима и када да донесем одлуку

 

 

 

 

 

Информишем чланове тима о дешавањима у организацији

 

 

 

 

 

Понашам се као ментор према мом тиму

 

 

 

 

 

Подједнако делегирам послове

 

 

 

 

 

Помажем члановима тима да развију своју улогу у тиму

 

 

 

 

 

Охрабрујем учешће целог тима

 

 

 

 

 

Обезбеђујем редовне тимске састанке

 

 

 

 

 

Пружам довољно упутстава члановима тима

 

 

 

 

 

Напишите укупан број цртица у свакој колони

 

 

 

 

 

Помножите збир сваке колоне са назначеним бројем

x 1
=

x 2
=

x 3
=

x 4
=

x 5
=

Саберите збирове сваке колоне и запишите резултат (максималан резултат је 110)

 

Сада поделите резултат са 110 па га помножите са 100

(........../110) x 100 =

ОБЛАСТ 3
УПРАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНЦЕМ У ТИМУ

 

 

 

 

 

 

Понашање/Надлежност

Апсолутно се не слажем

Не слажем се

Делимично се слажем

Слажем се

У потпуности се слажем

Лична доступност

Више волим да комуницирам са запосленима директно него путем е-маила

 

 

 

 

 

Редовно пружам шансу члановима мог тима да причају међусобно

 

 

 

 

 

Брзо одговарам на позиве/е-маилове запослених

 

 

 

 

 

Доступан сам за разговор када је потребно

 

 

 

 

 

Дружељубивост

Доносим награде за мој тим

 

 

 

 

 

Дружим се са члановима мог тима

 

 

 

 

 

Спреман сам да се насмејем на послу

 

 

 

 

 

Ангажовање саосећања

Охрабрујем улагање појединца у дискусије

 

 

 

 

 

Слушам када ми запослени тражи помоћ

 

 

 

 

 

Трудим се да сазнам шта мотивише чланове мога тима на послу

 

 

 

 

 

Покушавам да гледам ствари из угла чланова мог тима

 

 

 

 

 

Показујем интересовање за живот запослених ван радног места

 

 

 

 

 

Редовно питам запослене: "Како си?"

 

 

 

 

 

Према свим запосленим се опходим са подједнаком важношћу

 

 

 

 

 

Проверим да ли су сви "ОК", уместо да то претпостављам

 

 

 

 

 

Напишите укупан број цртица у свакој колони

 

 

 

 

 

Помножите збир сваке колоне са назначеним бројем

x 1
=

x 2
=

x 3
=

x 4
=

x 5
=

Саберите збирове сваке колоне и запишите резултат
(максималан резултат је 75)

 

Сада поделите резултат са 75 па га помножите са 100

(........../75) x 100 =

 

ОБЛАСТ 4
РАСУЂИВАЊЕ/УПРАВЉАЊЕ ТЕШКИМ СИТУАЦИЈАМА

 

Последњи сет понашања/способности односи се на то како реагујете у тешким ситуацијама као што су злостављање или конфликти међу запосленима. Ако нисте доживели овакве ситуације, нема потребе да радите ову област.

 

Понашање/Надлежност

Апсолутно се не слажем

Не слажем се

Делимично се слажем

Слажем се

У потпуности се слажем

Интегритет

Понашам се као медијатор у конфликтним ситуацијама

 

 

 

 

 

Суочавам се са неспоразумима у тиму пре него што дође до свађе

 

 

 

 

 

Објективно се суочавам са сукобима међу запосленима

 

 

 

 

 

Бавим се сукобима одмах

 

 

 

 

 

Покушавам да решим проблем прее него да "чувам мир"

 

 

 

 

 

Употреба компанијских ресурса

Када је потребно, тражим савете других менаџера

 

 

 

 

 

Користим службу људских ресурса као начин да решим проблеме

 

 

 

 

 

Тражим помоћ службе безбедности и здравља на раду када је потребно

 

 

 

 

 

Преузимање одговорности за решавање проблема

Пратим конфликте у тиму после решавања ситуације

 

 

 

 

 

Пружам подршку запосленима кроз инциденте или злостављање

 

 

 

 

 

Стављам до знања да ћу ја преузети одговорност уколико ствари крену по злу

 

 

 

 

 

Суочавам се са злостављачима/моберима

 

 

 

 

 

Напишите укупан број цртица у свакој колони

 

 

 

 

 

Помножите збир сваке колоне са назначеним бројем

x 1
=

x 2
=

x 3
=

x 4
=

x 5
=

Саберите збирове сваке колоне и запишите резултат
(максималан резултат је 60)

 

Сада поделите резултат са 60 па га помножите са 100

(........../60) x 100 =

 

ОПШТА ПРОЦЕНА

 

Сада сте израчунали резултат у процентима за сваку од области понашања које су препознате као важне у превенцији и смањењу стреса на послу. Како бисте тумачили резултате, користите следеће смернице:

 

75% и мање = Развојна потреба: Ово је област у којој би вам користио развој. Вратите се на упитник и истражите која која понашања бисте могли да користите чешће у будућности како бисте спречили и смањили стрес у тиму.

 

76% до 89% = Разуман: Показујете добру свест о понашањима која су потребна за успешну превенцију и смањење стреса код других чланова у тиму. Било би корисно да се вратите на упитник и погледате да ли има неких понашања која бисте могли да уврстите у свој репертоар како бисте повећали своју ефикасност у смањењу стреса код других људи.

 

90% и више = Ефикасан: Показујете понашања која су се показала ефикасним у спречавању и смањењу стреса у вашем тиму.

 

Ваш профил “Способности управљања стресом”:

Popunite svaku kolonu u tabeli. U kolonu efikasnosti, dodajte “Razvojna potreba”, “Razuman” ili “Efikasan” koristeći uputstva iznad.

Способност

Проценат

Ефикасност

Поштовање и одговорност: управљање емоцијама и поседовање интегритета

 

 

Управљање и усклађивање постојећих и будућих обавеза

 

 

Управљање појединцем у тиму

 

 

Расуђивање/управљање тешким ситуацијама

 

 

 

ШТА ДА УРАДИТЕ СЛЕДЕЋЕ?

 

У циљу побољшања ваше ефикасности у спречавању и смањењу стреса на послу, предлажемо следеће кораке:

 

  1. Потражите област понашања у којој сте добили најмањи резултат и фокусирајте се на њу као приоритет. Ако сте идентификовали неколико Развојних потреба или подручја које желите да пребаците у “Ефикасну” зону, узмите их једну по једну – не морате да промените све одједном!
  2. Вратите се на упитник и истражите која понашања су релевантна за ову област. На следећој страници је резиме четири области понашања, и наводе се кључна понашања за сваку. Пронађите оне за које сте навели да их најмање употребљавате и размислите шта је потребно како бисте их показивали чешће. То једноставно може бити повећање свести о понашању, и прављење малих промена како би сте додали релевантна или алтернативна понашања вашем репертоару
  3. Можда ће вам бити од помоћи да проверите са вашим тимом да ли ће њима значити ако будете показивали више ових специфичних понашања и како би се то разликовало од онога како се понашате сада.Тражите од њих повратне информације о свом понашању и напретку.
  4. Ако мислите да ће вам бити тешко да сами направите ове промене, размислите о тражењу помоћи. На пример, неформално подучавање или подршка од вашег менаџера и/или службе људских ресурса можда би помогла; можда сматрате да би било корисно отићи на професионално подучавање; и/или желите да похађате обуку како бисте развили неопходне вештине.

 

РЕЗИМЕ "УПРАВЉАЧКИХ СПОСОБНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ СТРЕСА НА РАДНОМ МЕСТУ"

   

Способност

Под-способност


Поштовање и одговорност: управљање емоцијама и поседовање интегритета

Интегритет
Бити учтив и искрен према запосленима

Управљање емоцијама
Понашати се доследно и смирено у тиму

Обзиран приступ
Бити промишљен у управљању другима и делегирању посла


Управљање и усклађивање постојећих и будућих обавеза

Превентивно организовање посла
Праћење и преглед постојећег посла, омогућавајући будуће одређивање приоритета и планирање

Решавање проблема
Суочавање са проблемима одмах, рационално и одговорно

Учешће/оснаживање
Слушање, виђање и саветовање са тимом, усмеравање и пружање аутономије и шансе за усавршавање појединаца


Управљање појединцем у тиму

Лична доступност
Доступност за директну комуникацију

Друштвеност
Опуштен приступ, као дружење и коришћење хумора

Ангажовање саосећања
Покушај да се разуме сваки појединац у тиму у погледу његовог здравља и задовољства, мотивације, тачке гледишта и живота ван радног места


Расуђивање/управљање тешким ситуацијама

Решавање сукоба
Суочавање са сукобима одлучно, одмах и објективно

Употреба компанијских ресурса
Тражење помоћи када је потребно од менаџера, службе људских ресурса и службе безбедности и здравља на раду

Преузимање одговорности за решавање проблема
Пружање подршке и имање одговорног приступа проблемима и инцидентима у тиму

 

Извор: http://www.hse.gov.uk
Оцените овај чланак
(0 Гласова)
Аутор

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

Остави коментар

Проверите да ли сте унели све потребне информације где је назначено (*). HTML код није дозвољен.

Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, заштита животне средине - све на једном месту: новости, прописи, корисне информације и актуелна дешавања.

    

Галерија слика